Hotline: 0988998355

Một số thông tin về nhà thầu xây dựng dự án Green Pearl

Ngày 27 Tháng 11, 2017    3016 Lượt xem


13  THÔNG TIN VỀ CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG
14 Đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan Công ty TNHH KYTA Singapore
15 Tư vấn giám sát Công ty CP Đầu tư và Quản lý dự án Coninco
16 Nhà thầu xây dựng cọc khoan nhồi Tổng công ty Licogi
17 Nhà thầu xây dựng móng và tầng hầm Công Ty CP Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
18 Nhà thầu xây dựng phần thân Liên danh Công Ty CP Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh và Hud 3
19 Đơn vị cung cấp nước sạch Công ty cấp nước sạch Hoàng Mai

Ngày 27 Tháng 11, 2017


Đối tác


Gọi ngay