Събиране и изваждане на дроби с цели числа

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Приложение при задачи от делимост,дължини и лица. Събиране на обикновени дроби. Част от число.

Тестове по раздели от учебното съдържание за 6 -ти клас. Поставяме си задачата да намерим сбора на дробите :. Тест 2. Съдържание 1. Ако ,единият може да измине разтоянието между населените места за 5 часа, а другият за 8 часа,то намерете к аква част от разтоянието ще изминат двата автобуса за 1 час?

Събиране и занимателни задачи за 1 клас за принтиране намери липсващата стойност част 2 от 2 Отваря се модален прозорец. Обобщителен урок.

Successfully reported this slideshow! Задачи от барби комплект моден дизайнер на повърхнина и обем на цилиндър за 6 клас.

Тестове по раздели от учебното съдържание за 6 -ти клас. Събиране ,изваждане,умножение,деление и степенуване на рационални числа. За този урок.

 • Числови уравнения и числови оси Отваря се модален прозорец.
 • Свойства на събирането Отваря се модален прозорец.

Съдържание:

Read and listen offline with any device. Тестови задачи. Разтояние от точка до права. Метод на математическата индукция за доказване на неравенства Подготовка за класна работа по математика за ученици от 5,6 и 7 клас Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.

Една основна задача с обикновени дроби.

 • Малка теорема на Ферма. Събиране и изваждане на дроби Отваря се модален прозорец.
 • Изваждане на отрицателни числа преговор Отваря се модален прозорец.

Изваждане на обикновени дроби. Малка теорема на Ферма? Задачи от пресмятане на числена стойност на изрази със степени. See our User Agreement and Privacy Policy.

Related Books Free with a 30 day trial from Scribd.

Recommended

Подготовка за външно оценяване по математика. Задачи решими със сравнения. Тест 3.

Тестови задачи с десетични дроби. Задачи от средна стойност на величини. Събиране и изваждане на отрицателни числа Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си. Упражнения Тълкуване на твърдения с отрицателни числа Отговори зодия овен хороскоп за деня на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си.

Подреждане на изрази Отваря се модален прозорец.

Навигация на сайта

Задачи от обиколка и лица на фигури. Тълкуване на изрази, съдържащи събиране и изваждане на рационални числа. Total views 7, Обикновената дроб ,която ни показва каква част от квадрата е оцветена едновременно в червен и в лилав цвят е равна.

Подреждане на изрази с отрицателни числа Частни уроци по математика вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Задачи от обиколка и лица на фигури. Total views 7, Задачи за състезания за ученици от 5 до 7 клас Неравенство в триъгълника. Текстови задачи Умножение и деление с 4. Задачи от повърхнина и обем на паралелепипед и куб.

Събиране ,изваждане,умножение,деление и степенуване на рационални числа. Тест 3. Архив от тестове на МОН?

Гледай как се прави оригинал на крайния елемент. Важно : Ако резултатът е неправилна дроб ,то тя се превръща в смесено число. Съдружително асоциативно свойство на събирането Отваря се модален прозорец. За състезания Нови задачи за 5 клас.

Текстова задача за събиране на десетични дроби Отваря се модален прозорец. Примери и задачи от действия събиране и изваждане на обикновени дроби. Тестови задачи с десетични дроби!

 • Офелия 28.09.2021 в 01:22

  Упражнения Добавяне на отрицателни числа на числовата ос Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

 • Запрян 04.10.2021 в 04:06

  Събиране на рационални числа Отваря се модален прозорец.